Amsterdam-Utrecht - Integrale trajectvisie A2

 • Omschrijving:
  vormgevingsvisie A2 Amsterdam - Utrecht

  Opdrachtgever:
  Bouwdienst Rijkswaterstaat

  Ontwerpjaar:
  2000

  Realisatie:
  2010

  Locatie:
  A2 knooppunt Holendrecht tot knooppunt Oudenrijn

  Samenwerking:
  prof.ir. Jan Brouwer, ir. Antony Marcelis

  Publicatie:
  Betonprijs2011, ConQuest, De Architect 5-2008, L'effetto sorpresa 1/6-2010, Fibercore, Ivormatie 12-2009, Smaak 7-2007, Volkskrant 8-2010, Volkskrant 7-2010, *fotografie: Your Captain Luchtfotografie

 • De A2 ondergaat een belangrijke verandering. Het ontwerp voor het traject Amsterdam – Utrecht is onderdeel van het totale routeontwerp voor de A2, waarvoor wij op grond van onze expertise over ruimtelijke kwaliteit van snelwegen geselecteerd zijn. De bundeling van kennis met UNStudio en VHP voor de zuidelijke trajecten levert een meerwaarde op voor het totale routeontwerp.

  Vraag: een integrale vormgevingsvisie voor dit Randstedelijke snelwegtraject, waarin samenhang, schoonheid, herkenbaarheid en leefbaarheid de uitgangspunten zijn. Het traject is daartoe verdeeld in een landelijk gedeelte [1] met als thema ‘lange vloeiende lijnen’ en een stedelijk gedeelte [2] met het thema ‘urbane snelweg’. De samenhang wordt gevormd door ieder element tot een onderdeel van een groter geheel te maken, dat op zijn beurt weer een onderdeel van een nog groter geheel is.  AA&P heeft de A2 daarmee als een van de eerste snelwegen een eigen identiteit gegeven, passend bij de betekenis van de snelweg in de samenleving. Aansluitingen [3], viaducten [4], tunnels [5] duikers [6], geluidsschermen [7], verlichting en signalering zijn in één stijl vormgegeven.

 • “De A2 tussen Amsterdam en Utrecht heeft als ontwerpbasis de relatie tussen deze grootschalige eigentijdse voorziening en het eeuwenoude, fijnmazige landschap. In het veenweidegebied verzelfstandigt de A2 zich en blijft zo een herkenbaar element. In het suburbane gebied bij Utrecht is de A2 meer een uitsparing in het bebouwde gebied. Over beide trajecten zijn de wegelementen in een consistent en uitgesproken handschrift ontworpen, resulterend in herkenbaarheid en samenhang.” – ir. Aletta van Aalst

  “Als je op de A2 rijdt, ga je naar het zuiden, net als de trekvogels. Of naar het noorden, net als terugkerende trekvogels. Die associatie met de vogeltrek, met dat gevoel van op reis gaan, hebben we in het hele ontwerp van de weg tot uitdrukking willen brengen.” – ir. Aletta van Aalst

 • Winnaar betonprijs 2011, categorie 'Beton en Samenleving'

  "A2, Knooppunt Holendrecht en Oudenrijn

  Het project 'geluidsscherm A2' tussen Holendrecht en Oudenrijn is een project dat in hoge mate rekening houdt met de omgeving. Daar waar we allemaal uit eigen ervaring kunnen zien dat het op vele plaatsen mis kan gaan, zijn de ontwerpers er hier in geslaagd, om 'een gesamtkunstwerk' te realiseren.

  Functionaliteit, techniek, esthetiek en beeldende kunst aan beide zijden van het scherm zijn ernerzijds een lust voor de ogen van de automobilist, zowel rijdens als stilstaand. Maar dat geldt anderzijds dus ook voor de wanderlaars en bewoners aan de andere kant van het scherm. De ontwerpers bewijzen hiermee dat je van een geluidsscherm ook kunt genieten."

project sluiten » «