Vinkeveen - Geluidsscherm A2

 • Omschrijving:
  geluidsscherm A2

  Opdrachtgever:
  Rijkswaterstaat Utrecht

  Ontwerpjaar:
  2003

  Locatie:
  Vinkeveen

  Publicatie:
  Construction Insights januari 2010

 • Het geluidsscherm bij Vinkeveen varieert in hoogte tussen 3 en 5,5m hoogte. Boven- en onderstrook liggen bij het hoge schermtype achter elkaar, het lage type heeft alleen een onderpaneel. Het scherm is totaal zo’n 4 km lang.

  De vloeiend doorlopende banen (trajectvisie) met transformerend vogelmotief (routevisie) zijn het gezicht naar de A2-zijde. Aan de omgevingszijde zijn de kolommen beeldbepalend voor de passanten op het fietspad evenwijdig.

  Het geluidsscherm kruist het tunneltje voor de Baambrugse Zuwe en heeft daar een transparant onderpaneel. Hiermee is er een evenwichtig beeld tussen oost- en westzijde van de onderdoorgang en respecteert de A2 de fijnmazige onderliggende oudere structuur.

  Andere schermen langs de A2 zijn: Abcoude, kooikerwoning en Maarssenbroek.

project sluiten » «