Gouda - Poldergemaal Kort Haarlem

 • Omschrijving:
  ontwerp poldergemaal Kort Haarlem in Gouda, als onderdeel van de ruimtelijke visie herkenbaarheid Rijnlands installaties

  Opdrachtgever:
  Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden

  Ontwerpjaar:
  2009

  Realisatie:
  2011

  Locatie:
  Gouda

  Publicatie:
  nominatie staalprijs 2012

 • Een trechtervorm als basis visualiseert de specifieke dynamiek van de functie van open poldergemaal water naar persleiding. Het gemaal is daarmee meer een sculptuur dan een gebouw en doet recht aan de ontwerpuitgangspunten van de nieuwe generatie Rijnlandse installaties, verwoord in de visie herkenbaarheid Rijnlands installaties . Daarnaast is rekening gehouden met een aantal specifieke eisen voor Kort Haarlem, die vooral  ingegeven zijn door de locatie die aan twee zijden door woningen wordt begrensd. Dit uit zich voornamelijk in het hekwerk, dat zowel
  de zichtbaarheid vanuit de woningen minimaliseert als het risico op vandalisme. Het hekwerk is integraal onderdeel van de totaalvorm.

 • Juryrapport nominatie staalprijs 2012 Bouwen met Staal

  "Een verrassend object, dit poldergemaal, dat als een soort meubelstuk de woonwijk huiselijker maakt. De sculpturele vorm is slechts mogelijk dankzij de strakke belijning van strippen staal in de gevels en in de hekken die consequent is doorgezet over het hele gebouw. De omhulling is bedacht als graffitiwering en staat als zelfdragende constructie bouwfysisch los van de behuizing van de deels verdiepte gemalen. Een klein gebouw met een groot effect."

project sluiten » «